Starbond 177ml Aerosol aktivator

Starbond Pump Aerosol Accelerator Ikke mer venting! Herder CA-lim på sekunder.

PrisNOK219,00 inkl. mva.
  • Produktinfo
  • Produktdetaljer

Starbond Aerosol Sprayer Accelerator

Ikke mer venting!
Herder CA-lim på sekunder.

Ikke mer hvitning:
Når superlim tørker for raskt, ender du opp med hvitning eller "dis" på limflaten.
Vår spesial formulerte CA-akselerator er laget for å tørke litt saktere enn andre akseleratorer på markedet for å forhindre denne effekten.

Starbond Pumpeakselerator er ideell for brukere som ofte trenger vårt akseleratorprodukt.
Brukt til å betydelig fremskynde tørketiden for cyanoakrylat superlim. Vår CA lim "aktivator", et løsningsmiddelbasert
akselerant som kan påføres før og/eller etter limapplikasjonen.

Den er ideell for materialkombinasjoner som er vanskeligere å binde sammen og for kaldere, tørrere miljøer som forsinker herdetiden. 

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetsdatablad

Innhold 6 oz -177 ml